Avdelinger

RAUS omsorg i trygge rammer : Hugin Barnevernstiltak AS

Hugin har i dag rammeavtale om institusjonsplasser for sin målgruppe både med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommune.

hr-linje

Utvidet botilbud

Hugin Barnevernstiltak har leiligheter/hybler godkjent for ettervern og selvstendighetstrening i nær tilknytning til organisasjonens avdelinger.

 

Om Vestre Toten kommune

Hugin Barnevernstiltak består av fire avdelinger, som til sammen er godkjent for 17 barn/ungdommer. Tre av Hugins avdelinger ligger i Vestre Toten kommune. Kommunen har ca. 13.000 innbyggere fordelt på et areal på 268 km². Kommunesenteret Raufoss huser hjørnesteinsbedriftene Raufoss ASA, Hydro Automotive Structures, Hydro Aluminium Profiler AS, Nammo og Sapa Autoplastics AS. Disse sysselsetter ca. 3 200 mennesker. Vestre Toten er Opplands største industrikommune, og det metallarbeidende fagmiljøet på Raufoss er et av verdens ledende på sitt felt. På Raufoss ligger også Raufoss Parken Sport & Fritidssenter hvor vi finner bl.a. Lønnberget hoppsenter og Raufoss Badeland.

Kommunen ligger sentralt på indre Østlandet, 7 mil nord for Gardermoen og 6 mil sør for Lillehammer. Avstanden til Oslo er bare 90 km, omtrent 1,5 time, med bil. Jernbanen har stasjon både på Raufoss, Reinsvoll og Eina, og det er en rekke avganger daglig i begge retninger.

Avdeling Borstuen, Fredli og Vildåsen ligger i Vestre Toten kommune

 

Om Østre Toten kommune

Hugin Barnevernstiltak består av fire avdelinger, som til sammen er godkjent for 17 barn/ungdommer. En av Hugins avdelinger ligger i Østre Toten kommune. Østre Toten, en av landets største jordbrukskommuner, med 14.695 innbyggere. Kommunearealet er på 562,6 kvadratkilometer. 113 kvadratkilometer er fulldyrket jordbruksareal, og 267 kvadratkilometer er produktiv skog. Kommunen har en geografisk tre-deling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kultur- og naturlandskap. Kommunen har spredt bosettingsmønster med fire tettsteder: Lena(kommunesenteret), Kapp, Kolbu og Skreia. Tettstedene er sentrum i hver sin fjerding.

Kommunen har 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler, og driver skolefritidsordning ved alle barneskolene. Kommunen tilbyr innvandrerundervisning, voksenopplæring og pedagogisk-psykologiske tjenester. Det er bibliotek, kulturskole, ungdomshus og to kultursentre i kommunen, og det tilbys et bredt aktivitetstilbud gjennom disse og i utstrakt samarbeid med institusjoner og organisasjoner.

Avdeling Fjellbo ligger i Østre Toten kommune

hr-linje