Ettervern

Hugin etablerer ettervernstiltak for de av våre beboere som trenger mer
selvstendighetstrening etter endt opphold inne på en av våre avdelinger.

Hugin Barnevernstiltak AS kan etter avtale med respektive fagteam/barneverntjenester og ungdommen tilrettelegge for ettervernstiltak som tar sikte på og fortsatt dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling etter endt institusjonsopphold eller i kombinasjon med dette, hvis dette er ønskelig fra ungdommens side.

Målsetningen med ettervernsarbeid og oppfølging av ungdommer i tilrettelagte tiltak, er at ungdommen skal selvstendiggjøres i en slik grad at ungdommen selv skal være i stand til å takle hverdagens utfordringer, og å fungere i samfunnet som en voksenperson etter de krav og normer samfunnet har. Hvordan en ungdom skal nå målet om å være selvstendig nok til å klare seg på egenhånd er ikke fastlagt på forhånd. Dette fordi den enkelte ungdom trenger et tilrettelagt opplegg som ivaretar den enkeltes behov for individuell oppfølging.

Hugin Barnevernstiltak deler opp ettervern i tre deler; forberedelse, innflytting og oppfølging.

Se alle Hugins tiltak her