Korttidsplassering

Hugin kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for kortere opphold.

Hugin Barnevernstiltak AS kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for kortere opphold (inntil 6 mnd).
Målsettingen for slike plasseringer vil være å dekke ungdommens behov for omsorg og behandling samt tilrettelegge for et meningsfylt dag/skoletilbud med sikte på overføring til annet tiltak eller tilbakeføring til hjemmet. Ungdommer som tas inn til kortere plasseringer vil være underlagt de samme regler og rutiner som ungdommene ved tiltaket for øvrig.

Se alle Hugins tiltak her