Spesialtiltak

Hugin har lang erfaring i å etablere «skreddersydde» tiltak for enkeltungdom.

Hugin Barnevernstiltak AS har lang erfaring fra å etablere ”enetiltak” for ungdom med spesielt utfordrende problematikk. Disse tiltakene utformes og ”skreddersys” for den enkelte ungdom i nært samarbeid med de respektive fagteam og barneverntjenester.

Disse tiltakene vil ha varierende bemanning utfra hvilken type problematikk ungdommen representerer. Innholdsmessig vil ikke et slikt opphold skille seg nevneverdig fra et ordinært langtidsopphold, utover at ungdommen bor alene med en eller flere voksne. Et enetiltak vil også innebære tettere oppfølging av voksne både på skole-, arbeids-, og fritidsarenaen.

Et viktig fokus i arbeidet blir å unngå at ungdommen ”isoleres”, da ved at man aktivt introduserer ungdommen for andre jevnaldrende, gjennom besøk og fritidsaktiviteter.

Se alle Hugins tiltak her