Barnevern

Hugin Barneverntiltak tilbyr akuttplasseringer, spesialtiltak, og ettervern der vi skreddersyr tiltak for den enkelte ungdom.

Helse og omsorg

Hugin Helse og omsorg er et påbegynnende virksomhetsområde. Mer informasjon kommer snart. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål

Hugin AS

Hugin AS er et tilbud for ungdom som plasseres på institusjon etter Lov om Barnevernstjenester. Vår virksomhet er rettet mot ungdom (gutter og jenter) i alderen 13-18 år. Vi også er i prosessen med å utarbeide helse- og omsorgstjenester

Les mer om Hugin her