Du er her

Om oss

I over 15 år har vi hatt ungdom boende hos oss etter lov om barnevern.

Bakgrunnen for at Hugin Barneverns-tiltak ble stiftet i 2001, var et ønske om å skape en omsorgsbase for ungdom som ble plassert etter Lov om barneverns-tjenester bygd på RAUS omsorg. Med det mener vi trygge voksne som ikke avviser eller gir opp.  Vi tenker at våre ungdommer trenger å reetablere tillit til voksne og da trenger de å erfare voksne som gjør det de sier de skal gjøre, over tid. Vi tror at alt endringsarbeid er knyttet til trygge relasjoner og at våre ungdommer faktisk må elskes trygge.

Alt arbeid hos oss er fundamentert i våre verdier:

  • R- RESPEKT

  • A- ANERKJENNELSE

  • U- UTVIKLING

  • S- SAMHANDLING

Rammeavtale 

Sommeren 2017 inngikk vi en rammeavtale med Oslo kommune på 16 omsorgsplasser for ungdom i aldersgruppen 13 -18 år. I tillegg tilbyr vi også kort- og langtidsplasser adferd og akutt. Individuelt tilpassede tiltak i form av enkelt kjøp fra hele landet