Du er her

Vårt verdi- og menneskesyn

Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag der alt vi gjør handler om menneskers likeverd. Verdigrunnlaget er basert på empati, følelse og engasjement for de vi er til for, da det absolutt sentrale i vår virksomhet er enkeltmenneskene og deres individuelle behov.

Det holder ikke bare å være medmenneskelig og empatisk, du må også ha relevant og avgjørende kunnskap for å utgjøre en positiv forskjell for dem vi er til for. Og motsatt, du får ikke effekt av kunnskapen om vi ikke forstår og er engasjert i situasjonen til personen som trenger oss.”

- Kjetil Ørbeck, CEO Team Olivia Norge

I alt vi gjør skal vi være profesjonelle og møte mennesker med åpenhet og raushet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kunnskap og kompetanse, slik at vi på best mulig måte kan gi våre ungdommer den livskvaliteten de fortjener.